• Vítejte na stránkách SHŠ Berendal •

<

Skupina historického šermu a tance Berendal z Otrokovic vznikla v roce 2002. Vystupuje v okolí blízkém i vzdáleném, na hradech a zámcích, ale i na dobročinných a charitativních akcích. Zabývá se obdobím vrcholné gotiky, přesněji počátkem vlády Karla IV. Sdružuje lidi se zájmem o dobový šerm, tanec, středověkou historii a tehdejší způsob života. Hlavní činností skupiny je dle dochovaných pramenů co nejvěrohodněji diváka seznámit s dávnými

So it’s appropriate for us that have a style. At the exact same time, only because you would like a paper cheap does not indicate this content’s caliber should endure. Should you custom writing possess a bit of work that’s written by somebody that does not have English as their first language, then you may jeopardize the caliber of this job through mis-translations and other this misunderstanding once it regards the terminology, something that you do not have to fret about with us. When you’re using and article writing support, to some extent you’re putting your faith in the caliber of work which is currently going to be made for you by somebody else. In addition, if you’re dissatisfied with your essay, revisions are provided by us completely! Who knew essay writing may be tough. Academic writing isn’t quick. So should you need to employ college essay writer online, we the people who you’ll have to contact. Furthermore, you will see numerous article writers on any movie.

technikami šermu a tance. Využívá k tomu celou řadu replik chladných zbraní,

If you’re displeased with the caliber of this essay, you are going to receive your money back. There are lots of kinds of essays, so it isn’t hard to shed a watch out for all of your essaywriter writing assignments. Following your paper was finished, you’ll also be requested to rate the author. Writing is something which comes from inside. You are in a position to simply cover one of our professional writers! If you would like more reasons why you need to obtain an essay from us, simply order it and you’re going to observe it is well well worth it. Essay is during course of research one of the very well-known tasks. It’s possible that you buy essay. Essay writing solutions are anywhere, the answer for everyone who has wish for somebody to compose my essay for money, and they’re here in order to remain.

zbrojí a kostýmů. V současnosti Berendal nabízí historická vystoupení, rytířské turnaje s povídáním o rytířích, jejich zbrojích a zbraních, s názornými ukázkami bojových technik, dále řadu historických tanců dvorských i vesnických a také pohádková vystoupení, při kterých si přijdou na své nejen děti, ale i dospělí.

Slovo BERENDAL je germánského původu. V původní podobě BAERENTHAL nebo BARENTHAL by se dalo doslovně přeložit jako Údolí kanců. Kořeny slova jsou dodnes patrné v některých jazycích (např. německé bar – kanec, tal – údolí, nebo anglické boar – divoký kanec, dale –údolí). Jménu pochopitelně odpovídá i skupinový znak – v červeném poli hlava divoké svině se zlatou zbrojí a jazykem. Kanec jako heraldické zvíře symbolizuje nebojácnost, nespoutanost, divokou sílu a vitalitu, a nechť je připomínkou doby, kdy člověk všechny tyto vlastnosti potřeboval, aby se ubránil nepřátelům i rozmarům přírody.

Sponzorují nás:

jokova